Hyvä tietää

Tältä sivulta löytyvät keskeisimmät tiedot seuraavista asioista:

• Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
  ja oikeuksista
• Potilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista
• Padasjoen vanhusneuvosto

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Padasjoen vanhusneuvosto

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Padasjoen vanhusneuvosto on viranomaisten, vanhusten,
eläkeläisten sekä vanhustyöjärjestöjen ja seurakunnan edustajien yhteistyöelin. 

Padasjoen kunta
PL 35
17501 Padasjoki
www.padasjoki.fi
puh. 044 720 2014, (03) 552 911