Kotihoitopalvelut

Useimmat ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.Tarvittaessa kotiin voi saada kotihoitopalveluja, jotka helpottavat arjen sujumista.

Kotihoito auttaa niitä, joiden on vaikea selviytyä tavallisesta arkielämästä kotona ilman apua. Syynä voi olla sairaus, vamma tai muu vastaava asia. Kotipalvelu avustaa tehtävissä ja toiminnoissa, jotka liittyvät asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja
huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään.

Kotisairaanhoito auttaa henkilöitä, joiden yksilöllinen terveyden- ja sairaanhoito on
tarkoituksenmukaista järjestää heidän omassa kodissaan.

Kotihoidossa on käytössä palveluseteli. Asiakas voi saada palvelusetelin, joka kelpaa
osamaksuksi ostetuista kotihoitopalveluista. Palveluja voi hankkia yksityiseltä yritykseltä tai
kolmannen sektorin palveluntuottajalta, jonka Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on hyväksynyt
palveluseteliyrittäjäksi.

Palveluseteliä käytetään vaihtoehtoisena palveluna säännöllisen tai tilapäisen avun tarpeessa
oleville asiakkaille, jotka täyttävät Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kotihoidon kriteerien mukaisen päivittäisen hoivan ja huolenpidon tarpeen.