Hyvä tietää

Tältä sivulta löytyvät keskeisimmät tiedot
seuraavista asioista:

 
• Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon
  asiakkaan  asemasta ja oikeuksista
• Potilaslaki eli laki potilaan asemasta
  ja oikeuksista
• Orimattilan kaupungin vanhus- ja
  vammaisneuvosto

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Orimattilan kaupungin
vanhus- ja vammaisneuvosto

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Vanhusneuvosto on viranomaisten, vanhusten ja
eläkeläisten sekä vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin.
Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten
henkilöiden, heidän omaistensa sekä vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Kaupungintalo
Erkontie 9, 16300 orimattila
puh. (03) 888 11