Pitkäaikaishoito

Laitoshoito on tarpeen, kun ikääntynyt ihminen ei selviydy 
runsaan kotihoidon, muiden palveluiden ja tukitoimien avulla
kotona tai palveluasunnossa. Syynä voivat olla toimintakykyä
merkittävästi alentavat pitkäaikaiset sairaudet tai vammat.

PITKÄAIKAISHOIDON YKSIKÖITÄ


Peruspalvelukeskus Aava

Nastolan terveysaseman vuodeosastot
Pekkalantie 12-14, 15560 Nastola
• pikäaikaishoidon osasto
puh. 044 729 7191, 044 729 7192
Osastonhoitaja
puh. 040 749 5790
Lisätietoa

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Dila Diakonialaitos Lahti

Sotainvalidien veljeskoti
Sibeliuksenkatu 6 C, 15110 Lahti
• 31 paikkaa
• Valtiokonttorin maksusitoumuksella
tai omakustanteisesti
puh. 044 713 2262
Lisätietoa