Palveluasuminen


Palveluasuminen on kodinomainen vaihtoehto silloin, kun ei pysty enää
asumaan omassa kodissa palvelujen ja tukitoimien turvin.

Palveluasumista järjestetään esimerkiksi palvelutaloissa, palvelukodeissa
ja ryhmäasunnoissa. Palveluasunnot ovat esteettömiä liikkua ja turvallisia.
Niissä on saatavissa tarpeen mukaan hoivaa, hoitoa ja muita palveluita.

Nastolan kunnalla on omia palveluasuntoja.Peruspalvelukeskus Aavan
alueella on tehostetussa palveluasumisessa käytössä myös palveluseteli.
Asiakas voi saada tulosidonnaisen palvelusetelin ja hankkia palveluasumista
yksityiseltä palveluntuottajalta, jonka kunta on hyväksynyt palveluseteliyrittäjäksi.

Hakemukset palveluasuntoihin
käsittelee Iitti-Nastolan alueen SAS-työryhmä. Se selvittää, arvioi ja sijoittaa
asumispalvelua tarvitsevat henkilöt.