Kotihoitopalvelut

Useimmat ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tarvittaessa kotiin voi saada kotihoitopalveluja. Niitä ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja muut palvelut, jotka tukevat selviytymistä kotona.

Kotipalvelu auttaa niitä henkilöitä, joiden on vaikea selviytyä
tavallisesta arkielämästä kotona ilman apua. Syynä voi olla sairaus,
vamma tai muu vastaava asia. Kotipalvelu avustaa tehtävissä ja
toiminnoissa, jotka liittyvät asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja
huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään.

Kotisairaanhoito auttaa henkilöitä, joiden yksilöllinen terveyden- ja
sairaanhoito on tarkoituksenmukaista järjestää heidän omassa
kodissaan.

Käytettävissä on kuntayhtymän, yksityisten ja yhdistysten ja järjestöjen
tarjoamia kotihoitopalveluja, myös yli kuntarajojen. 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´