Hyvä tietää

Tältä sivulta löytyvät keskeisimmät tiedot
seuraavista asioista:

• Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon asiakkaan 
   asemasta ja oikeuksista

• Potilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista

• Nastolan vanhus- ja vammaisneuvosto

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Nastolan vanhus- ja
vammaisneuvosto

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Nastolan vanhus- ja vammaisneuvosto on viranomaisten,
vanhusten ja eläkeläisten, sekä vanhustyöjärjestöjen ja  
vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä 
vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Nastolan kunta
PL 4 (Pekkalantie 5), 15561 Nastola
puh. (03) 885 111

sihteeri Tiina Häyrinen
Nastolan kunta
PL 4 (Pekkalantie 5), 15561 Nastola
puh. 040 183 4334
Lisätietoa

 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´