Kotihoitopalvelut

Useimmat ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään. Tarvittaessa kotiin voi saada
kotihoitopalveluja, jotka helpottavat arjen sujumista.

Kotipalvelu auttaa niitä, joiden on vaikea selviytyä
tavallisesta arkielämästä kotona ilman apua.
Syynä voi olla sairaus, vamma tai muu vastaava asia.
Kotipalvelu avustaa tehtävissä ja toiminnoissa, jotka
liittyvät asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja
huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään.

Kotisairaanhoito auttaa henkilöitä, joiden yksilöllinen
terveyden- ja sairaanhoito on tarkoituksenmukaista
järjestää heidän omassa kodissaan.

Kotihoidossa on käytössä palveluseteli. Asiakas voi saada palvelusetelin, joka kelpaa osamaksuksi ostetuista kotihoitopalveluista. Palveluita voi hankkia yksityiseltä yritykseltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajalta, jonka Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on hyväksynyt palveluseteliyrittäjäksi. Palveluseteliä käytetään vaihtoehtoisena palveluna säännöllisen tai tilapäisavun tarpeessa oleville asiakkaille, jotka täyttävät Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kotihoidon kriteerien mukaisen päivittäisen hoivan ja huolenpidon tarpeen.