Hyvä tietää

Tältä sivulta löytyvät keskeisimmät tiedot seuraavista asioista:

• Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon asiakkaan
  asemasta ja oikeuksista
• Potilaslaki eli laki potilaan asemasta
  ja oikeuksista
• Myrskylän kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Myrskylän vanhus- ja vammaisneuvosto 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnan alueella toimivien viranomaisten ja kuntalaisten sekä heidän
edustamiensa tahojen yhteistyöelin.

puheenjohtaja Markus Fabritius
puh. 0400 201 719 
sihteeri Päivi Pitkänen
puh. 040 740 2982