Palveluseteli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella 

Palveluseteli on vaihtoehto Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän itse tuottamalle palvelulle. Se on PHhyky:n myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus. Palvelusetelin käytöstä palvelujen järjestämisestä päättää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella palveluseteli on käytössä mm. seuraavissa palveluissa:

• tehostettu palveluasuminen
• kotihoito, kotihoidon ateriapalvelu
• omaishoidon sijaisuus sekä vapaanaikainen hoito
• lääkinnällinen kuntoutus
• rintamaveteraanien kotipalvelu
• päivätoiminta
• sosiaalihuoltolain mukainen lyhytaikaishoito

Asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli, kun asiakasohjaaja on arvioinut palvelun tarpeen.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vanhustenpalveluissa päätöksen myöntämisestä tekee
asiakasohjaaja. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa.

Saatuaan palvelusetelipäätöksen, asiakas itse valitsee palveluntuottajan. Palveluja voi hankkia vain hyvinvointiyhtymän hyväksymältä palveluntuottajalta. Palveluntuottajista saa tiedon asiakasohjaajalta
tai PalveluSantrasta, puh. 03 818 5555.

Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista kirjallisesti. Halutessaan
asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Asiakas maksaa itse palveluntuottajan veloittaman
hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä ja palvelu on arvonlisäveroton.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueelle hyväksytyt palvelusetelituottajat palvelualueittain:

 

Kotihoidon palveluseteli 5/2019

Omaishoidon sijaisuus kotipalveluna palveluseteli 5/2019

Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon palveluseteli 4/2019

Lyhytaikaishoidon palveluseteli 5/2019

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli 6/2019

Veteraanien kotiinvietävien palvelujen palveluseteli 3/2019

Päivätoiminnan palveluseteli 10/2018

 

Ohjeet palvelusetelin käyttöön Parasta Palvelua (PSOP)- järjestelmässä

Kirjautuminen Parasta Palvelua- järjestelmään