Kotihoitopalvelut

Useimmat ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään. Tarvittaessa kotiin voi saada
kotihoitopalveluja, jotka helpottavat kotona asumista.

Kotihoito auttaa niitä, joiden on vaikea selviytyä
tavallisesta arkielämästä kotona ilman apua. Syynä voi
olla sairaus, vamma tai muu vastaava asia.
Kotipalvelu avustaa tehtävissä ja toiminnoissa, jotka liittyvät asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään.

Kotisairaanhoito auttaa henkilöitä, joiden yksilöllinen
terveyden- ja sairaanhoito on tarkoituksenmukaista
järjestää heidän omassa kodissaan.

Kotihoidossa on käytössä palveluseteli. Asiakas voi saada
palvelusetelin, joka kelpaa osamaksuksi ostetuista
kotihoitopalveluista. Palveluita voi hankkia yksityiseltä yritykseltä
tai kolmannen sektorin palveluntuottajalta, jonka Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymä on hyväksynyt palveluseteliyrittäjäksi.
Palveluseteliä käytetään vaihtoehtoisena palveluna säännöllisen
tai tilapäisavun tarpeessa oleville asiakkaille, jotka täyttävät
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kotihoidon kriteerien
mukaisen päivittäisen hoivan ja huolenpidon tarpeen.