Hyvä tietää

               Asiakaslaki

Tältä sivulta löytyvät keskeisimmät tiedot
seuraavista asioista:

• Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon
  asiakkaan  asemasta ja oikeuksista
• Potilaslaki eli laki potilaan asemasta
  ja oikeuksista
• Lahden kaupungin vanhus- ja  vammaisneuvosto

                   Potilaslaki
 
 

Lahden kaupungin vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on viranomaisten, vanhusten ja
eläkeläisten sekä vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin.

Kaupungintalo
Harjukatu 31, 15100 Lahti
sihteeri
puh. 040 183 4334

 

Lahden kaupungin vammaisneuvosto


Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien
vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä
vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Kaupungintalo
Harjukatu 31, 15100 Lahti
sihteeri
puh. 040 183 4334

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´