Palveluasuminen

Palveluasuminen on vaihtoehtoinen asumismuoto           silloin, kun ikääntynyt tarvitsee päivittäistä hoitoa ja
hoivaa eikä enää selviydy omassa kodissaan
monipuolisten palvelujen ja tukitoimien turvin.
Palveluasumista tarjoavat sekä kunnalliset että
yksityiset palvelutalot. Asukkaat asuvat kodinomaisessa    ympäristössä ja saavat tarvitsemansa avun yksilöllisen
hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Palveluasuminen
voi olla tuettua tai tehostettua riippuen ikääntyneen
tilanteesta ja tarvittavan avun määrästä.

Tuettu palveluasuminen on tarkoitettu ikääntyneelle, joka ei selviydy
omassa kodissaan, mutta ei tarvitse ympärivuorokautista apua.
Tuettu asuminen sisältää vuokra-asumisen, hoiva- ja hoitopalvelun sekä
tarvittavat tukipalvelut.Tuettuun asumiseen on mahdollista hyödyntää
kotihoidon palveluseteliä, mikäli kotihoidon kriteerit täyttyvät.

Tuettuun palveluasumiseen hakeudutaan ottamalla suoraan yhteyttä
tuettua asumista tarjoavaan yksityiseen palvelutaloon.
Asiakasohajus Siiri arvioi palvelutarpeenja tekee päätöksen
kotihoidon myöntämisperusteiden täyttymisestä palvelusetelin myöntämistä varten.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikääntyneelle, joka tarvitsee
paljon hoitoa ja hoivaa ympäri vuorokauden selviytyäkseen päivittäisistä toimistaan. 

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän
hakulomakkeella. Asiakasohjaus Siiri arvioi palvelutarpeen ja tekee päätöksen
siitä, täyttyvätkö tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet.

Kun saa myönteisen päätöksen tehostettuun palveluasumiseen, voi sijoittua
joko Päijät-Hämeen hyvoinvointiyhtymän omaan palvelutaloon tai vaihtoehtoisesti
saada palvelusetelin. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin avulla voi itse
tai läheisen kanssa valita, mihin yksityiseen, palvelusetelituottajaksi
hyväksyttyyn palvelutaloon haluaa muuttaa.

Asiakasmaksu on sama sekä kunnallisessa että yksityisessä palvelutalossa.
Palveluseteli on määrärahasidonnainen ja vastaa sisällöltään hyvinvointiyhtymän
omaa palvelua.

Palveluasumisen yhteydenotot ja hakemukset 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Uudet asiakkaat
Asiakasohjaus Siiri
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
yhteydenotot PalveluSantran kautta
ma-pe klo 9-15
puh. 03 818 5555