Kotihoitopalvelut

          Hae palveluntuottajia

Useimmat ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään. Tarvittaessa kotiin voi saada
kotihoitopalveluja, jotka helpottavat arjen sujumista.

                    Palveluseteli

Kotihoito auttaa niitä, joiden on vaikea selviytyä
tavallisesta arkielämästä kotona ilman apua. Syynä voi
olla sairaus, vamma tai muu vastaava asia.
Kotihoito avustaa tehtävissä ja toiminnoissa, jotka liittyvät asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään.

Kotisairaanhoito auttaa henkilöitä, joiden yksilöllinen
terveyden- ja sairaanhoito on tarkoituksenmukaista
järjestää heidän omassa kodissaan.

Kotihoidossa on käytössä palveluseteli. Asiakas voi saadapalvelusetelin,
joka kelpaa maksuksi ostetuista kotihoitopalveluista. Palveluita voi hankkia
yksityiseltä yritykseltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajalta, jonka
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on hyväksynyt palveluseteliyrittäjäksi.
Palveluseteliä käytetään vaihtoehtoisena palveluna säännöllisen
tai tilapäisavun tarpeessa oleville asiakkaille, jotka täyttävät
kotihoidon kriteerien mukaisen päivittäisen hoivan ja huolenpidon tarpeen.

Käytettävissä on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, yksityisten yritysten,
yhdistysten ja järjestöjen tarjoamia kotihoitopalveluja, myös yli kuntarajojen.
Palveluntuottaja on ilmoittanut toimivansa kunnan alueella.