Kotihoitopalvelut

Kotiin voi tarvittaessa hankkia arjen sujumista helpottavia kotihoitopalveluja. Käytettävissä on sekä kuntayhtymän että yksityisten palveluntuottajien tarjoamia kotihoito- ja kotisairaanhoitopalveluja asiakkaan tarpeen mukaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen kotihoidossa 
on käytössä palveluseteli, jota käytetään vaihtoehtona 
kuntayhtymän itse tuottamalle kotihoitopalvelulle.

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jonka
avuntarve täyttää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
säännölliselle kotihoidolle asettamat palvelun tarpeen 
kriteerit. Palvelun tarve selvitetään palvelutarpeen 
arvioinnilla. (PHHYKY 2018)

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Asiakasohjaus Siiri

Vapaudenkatu 23 B, 15410 Lahti
puh. 03 818 5555 (PalveluSantra)
Lisätietoa 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Arvonlisäverottomat koti- ja tukipalvelut

Jos tarvitset palveluita vamman, sairauden tai toimintakyvynheikkenemisen
vuoksi, voit ostaa palveluja arvonlisäverottomasti sosiaalihuoltopalveluna.
Palvelut voivat olla esim. kotipalvelua, ateria-, siivous-, vaatehuolto-,
ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalveluita.
Arvonlisäverottomana ostetusta palvelusta saa kotitalousvähennyksen,
jos palvelu on vähennykseen oikeuttavaa.

Yksityiseltä palveluntuottajalta suoraan hankittavan palvelun voi ostaa
ilman arvonlisäveroa seuraavilla edellytyksillä:
• asiakkaalla on sairaudesta, vammasta ja/tai toimintakyvyn heikkenemisestä
  johtuva palveluntarve
• asiakkaan ja palveluntuottajan välillä on tehty kirjallinen palvelusopimus
  sosiaalihuoltopalveluina tehtävistä palveluista sekä palvelusuunnitelma
• palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan tai hänellä on lupa
  toimintaan
• palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma ja vastuuhenkilö, joka vastaa
  palvelun laadusta

Lisätietoa