Vuodeosastot

Vuodeosastot ovat akuuttiluonteisia sairaalaosastoja, joilla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Osastoilla hoidetaan myös saattohoitopotilaita sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyviä potilaita. Hoitotyössä korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on, että potilaat pääsevät mahdollisimman pian omaan kotiinsa ja jatkamaan turvallisesti arkeaan tutussa ympäristössä.

JALMARI
Salpausselän kuntoutussairaala

Tarjantie 78, 15950 Lahti
puh. (03) 818 11 (vaihde)

ORIMATTILAN OSASTOT
Terveystie 1, 16300 Orimattila
puh. os.1 03 819 4200, os.2 03 819 4203

HOLLOLAN OSASTO
Terveystie 4, 15870 Hollola
puh. 044 780 2310, 044 780 2320