Palveluasuminen

Palveluasuminen on kodinomainen vaihtoehto silloin, kun ei pysty enää asumaan omassa
kodissa palvelujen ja tukitoimien turvin. Palveluasunnot ovat esteettömiä ja turvallisia.
Niissä on saatavissa hoivaa, hoitoa ja muita palveluita, tarvittaessa vuorokauden ympäri.

Tuettu asuminen on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei selviydy omassa
kodissaan, mutta ei tarvitse ympärivuorokautista apua. Tuettu asuminen
sisältää vuokra-asumisen, hoiva- ja hoitopalvelut sekä tarvittavat tukipalvelut.
Tuettuun palveluasumiseen on mahdollista hyödyntää kotihoidon palveluseteliä,
mikäli kotihoidon kriteerit täyttyvät.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaalle, jonka toimintakyky
on heikentynyt niin, ettei hänen kotona asumisensa ole enää mahdollista kotiin
saatavan avun turvin. Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista apua selviytyäkseen
päivittäisistä toimistaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on omia tehostetun palveluasumisen asuntoja,
joihin haetaan hakulomakkeella. Asukkaat ohjautuvat palveluasumiseen
asiakasohjauksen kautta. Hyvinvointiyhtymällä on myös yhdistyksiltä, säätiöiltä
ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankittuja ostopalvelu- ja palvelusetelipaikkoja.

Palveluseteliä käytetään vaihtoehtoisena palveluna tehostetussa palveluasumisessa,
kun asiakas täyttää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tehostetun palveluasumisen
myöntämisen kriteerit. Asiakas voi tällöin saada tulosidonnaisen palvelusetelin ja
hankkia palveluasumista Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hyväksymältä palveluntuottajalta. Palveluseteli on määrärahasidonnainen ja vastaa sisällöltään kunnallista palvelua.

Palveluasumisen yhteydenotot ja hakemukset 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Uudet asiakkaat
Asiakasohjaus Siiri
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
yhteydenotot PalveluSantran kautta
ma-pe klo 9-15
puh. 03 818 5555