Hyvä tietää

Tältä sivulta löytyvät keskeisimmät tiedot seuraavista asioista:

• Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
  ja oikeuksista
• Potilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista
• Iitin vanhus- ja vammaisneuvosto

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta

Iitin ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta on viranomaisten,vanhusten, eläkeläisten, vanhustyöjärjestöjen
sekä vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja
vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta
Iitin kunta
PL 32, 47401 Kausala
www.iitti.fi
puh. 020 645 9600
(vaihde)