Vuodeosastot 

Vuodeosastot ovat akuuttiluonteisia sairaalaosastoja, joilla 
hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Osastoilla hoide-
taan myös saattohoidosta sekä erikoissairaanhoidosta 
jatkohoitoon siirtyviä potilaita.Tavoitteena on, että potilaat 
kotiutuvat mahdollisimman pian omaan kotiinsa jatkamaan 
arkeaan tutussa ympäristössä.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Geriatrinen osaamiskeskus

 

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari

Tarjantie 78, 15950 Lahti
(vaihde)
puh. 03 818 11
(neuvonta)
puh. 044 416 3275
Lisätietoja

Hollolan osasto

Terveystie 4, 15870 Hollola
(1. kerros)
puh. 044 780 2310
puh. 044 780 2312
(2. kerros)
puh. 044 780 2320
puh. 044 780 2329
Lisätietoja 

Orimattilan osasto

Terveystie 1, 16300 Orimattila
(1. kanslia)
puh. 044 729 7593
(2. kanslia)
puh. 044 726 7594
Lisätietoja  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´