Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka turvaa
välttämättömän, tarpeen mukaisen toimeentulon, jos 
se ei muulla tavoin järjesty. Perustoimeentulotukea
haetaan Kelasta.

Hyvinvointiyhtymä tekee päätöksen täydentävästä
ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoi-
meentulotuen asiakas voi tarvita. Jotta täydentävää 
ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää,
tulee asiakkaalla olla voimassaoleva perustoimeen-
tulotuen päätös Kelalta. Täydentävää ja ehkäisevää
toimeentulotukea voi hakea, vaikka päätös perustoi-
meentulotuen hakemukseen olisi ollut kielteinen. 

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan ja
tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin
menoihin. Sitä voidaan myöntää perustelluista syistä
tarpeen mukaan.

Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada esimerkiksi
asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivel-
kaantumista tai taloudellisen tilanteen äkillisestä 
heikentymisestä johtuvia vaikeuksia. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

Kela

Lahden toimisto
Kirkkokatu 8, 15140 Lahti
puhelinpalvelu ma-pe klo 08.00-17.00
puh. 020 692 207
Sähköiset hakemukset ja lomakkeet
Kelan verkkosivulta:
Lisätietoa 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Hollola 

Aikuissosiaalityö ja yli 65 -vuotiaat
Virastotie 3, 15870 Hollola
avoinna ma-pe klo 11.00-12.00
Hollolan koti- ja asumispalvelut
puh. (03) 880 2135, 044 780 1624
 

Vesikansa

Asikkalan sosiaalipalvelut
Terveystie 1, 17200 Vääksy
puhelinaika ma-pe klo 11.00-12.00 
puh. 044 778 0312, 044 566 7397
Lisätietoa 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Polku
Sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvonta

Lahden kaupunginsairaala
Harjukatu 48, 15100 Lahti
avoinna ma-pe klo 09.00-15.00
puh. (03) 819 4850
Lisätietoa 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´