Palveluasuminen

 

Palveluasuminen on kodinomainen vaihtoehto silloin,
kun henkilö ei enää pysty asumaan omassa kodissaan
kotipalvelujen ja tukitoimien turvin. Palveluasunnot ovat
esteettömiä ja turvallisia. Niissä on saatavissa hoivaa,
hoitoa ja muita palveluja, tarvittaessa vuorokauden 
ympäri.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, 
jonka
toimintakyky on alentunut niin paljon, että hän 
tarvitsee jatkuvasti
apua selviytyäkseen päivittäisistä 
toimistaan.
 

Tuettu asuminen on tarkoitettu asukkaille, jotka eivät 
tarvitse
jatkuvaa apua esim. öiseen aikaan. Tällöin hän 
asuu itsenäisesti senioriasunnossa tai tuetun asumisen 
hoivakodissa kotihoidon turvin.
 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on omia tehostetun 
palveluasumisen asuntoja, joihin haetaan hakulomakkeella.   
Hyvinvointiyhtymällä on myös yksityisiltä palveluntuottajilta 
hankittuja ostopalvelupaikkoja, joissa asutaan kunnallisen 
palveluasumisen tapaan. 
Hakemukset käsittelee SAS
-ohjelma, joka selvittää asiakkaan palveluntarpeen.

Palveluseteliä käytetään vaihtoehtona tehostetussa 
palveluasumisessa, kun asiakas täyttää Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän
tehostetun palveluasumisen myöntämisen
kriteerit. Asiakas voi tällöin
saada tulosidonnaisen palvelusetelin
ja hankkia palveluasumista Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän 
hyväksymältä palveluntuottajalta. Palveluseteli on
määräraha-
sidonnainen ja vastaa sisällöltään kunnallista palvelua. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Asiakasohjaus Siiri 

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
• hakemukset ja neuvonta
puh. 03 818 5555 (PalveluSantra)
Lisätietoa

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´