Palveluseteli Heinolassa

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.
Se on kunnan myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan  tuottamasta
palvelusta ennalta määrätty kustannus. Palvelusetelin käytöstä palvelujen
järjestämisessä päättää kunta.

Heinolassa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

• omaishoidon vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä
• laajennetussa tuetussa asumisessa
• tehostetussa palveluasumisessa
• säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa
• yleislääkärin vastaanotossa
• vammaispalveluiden henkilökohtaisen
  avun järjestelyissä
• lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa

Asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli, kun kunta on arvioinut palvelun tarpeen. Päätöksessä
määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa.

Kun asiakas on saanut palvelusetelipäätöksen, hän valitsee itse palveluntuottajan. Palveluja voi hankkia palveluntuottajalta, jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi. Heinolan kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista saa tiedon päätöksen yhteydessä tai PalveluSantrasta.

Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista kirjallisesti. Halutessaan asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Asiakas maksaa itse palveluntuottajan veloittaman hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä ja palvelu on arvonlisäveroton.

Yleistä tietoa palvelusetelistä löydät PalveluSantran sivulta Palveluseteli
Lisätietoja Terveystuvan PalveluSantrasta Torikatu 13, G-ovi, (1.krs) 18100 Heinola puh. 044 769 4242.

Lue lisääHeinolan kaupungin ikäihmisten palveluissa käytössä olevista palveluseteleistä. 

Heinolan alueelle hyväksytyt palvelusetelituottajat palvelualueittain: 

Omaishoidon sijaisuus kotipalveluna (7/ 2019)

Omaishoidon vapaan aikainen hoito asumispalveluissa (7/ 2019)

Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito (8/2019)

Tehostettu palveluasuminen  (8/ 2019)

Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun järjestely

 Henkilökohtainen apu (2019)

Vammaisten asumispalvelut (palveluntuottajamateriaali)

Hakemus - Kriteerit -Tietoturva

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut

Lääkinnällinen kuntoutus (6/2019)