Palveluasuminen

Palveluasuminen on kodinomainen vaihtoehto silloin, kun ei pysty
enää asumaan omassa kodissa palvelujen ja tukitoimien turvin. 

Palveluasumista järjestetään esimerkiksi palvelutaloissa, palvelukodeissa
ja ryhmäasunnoissa. Palveluasunnot ovat esteettömiä liikkua ja turvallisia.
Niissä on saatavissa tarpeen mukaan hoivaa, hoitoa ja muita palveluita.

Heinolan kaupungilla on omia palveluasumisyksiköitä. Näiden palveluasuntojen hakemukset
käsitellään sosiaali- ja terveystoimen työryhmän esityksen pohjalta.

Lisäksi kaupungilla on tuetussa- ja tehostetussa palvelulasumisessa käytössään palveluseteli. Asiakas voi saada tulosidonnaisen palvelusetelin ja hankkia palveluasumista yksityiseltä palveluntuottajalta, jonka kaupunki on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi.

Palveluasumiseen liittyvät tiedustelut ja hakemukset
sekä lisätietoatietoa asumispalveluiden palveluseteleistä

Heinolan kaupunki
Asaiakasohjausyksikkö Terveystupa
Torikatu 13, G-ovi (1.krs), 18100 Heinola
www.heinola.fi
Yhteydenotot PalveluSantran kautta
ma-pe klo 9-13
puh. 044 769 4242

SAS-palveluohjaaja
puh. 050 340 8902