Hyvä tietää

Tältä sivulta löytyvät keskeisimmät tiedot
seuraavista asioista:

• Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon asiakkaan 
  asemasta ja oikeuksista
• Potilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista
• Heinolan vanhusneuvosto
• Heinolan kaupungin vammaisneuvosto
• Heinolan rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Heinolan vanhusneuvosto

Eläkeläisten sekä vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin.
 
puheenjohtaja Seppo Hokkanen                                                                                                                      puh. 040 524 7333 

sihteeri Päivi Kinnunen
paivi.kinnunen(at)heinola.fi
puh. 044 797 7021 

Lisätietoa

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Heinolan kaupungin
vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien
vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä
vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.
 
puheenjohtaja Annukka Peltonen                                                                                                                     puh.  044 055 7738

sihteeri Päivi Kinnunen                                                                                                                                 paivi.kinnunen(at)heinola.fi
puh. 044 797 7021

Lisätietoa

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Heinolan veteraaniasiain
neuvottelukunta

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on
kaupungin, rintamamies-, sotainvalidi- ja
sotaveteraanijärjestöjen yhteistyöelin.

puheenjohtaja Kari Leino
puh. 050 511 7135

sihteeri                                                                                                                                                 Heinolan kaupunki                                                                                                                          Rauhankatu 3, 18100 Heinola                                                                                                                          puh. 050 405 5905