Palveluasuminen

Palveluasuminen on kodinomainen vaihtoehto silloin, kun ei pysty enää asumaan
omassa kodissa palvelujen ja tukitoimien turvin. Palveluasunnot ovat esteettömiä
liikkua ja turvallisia. Niissä on saatavissa tarpeen mukaan hoivaa, hoitoa ja muita palveluja
tarvittaessa vuorokauden ympäri.

Tuettu palveluasuminen on tarkoitettu ikääntyville henkilöille, jotka eivät tarvitse
ympärivuorokautista apua. Tuettu asuminen sisältää vuokra-asumisen, hoiva- ja hoitopalvelun
sekä tarvittavat tukipalvelut. Tuettuun palveluasumiseen on mahdollista hyödyntää kotihoidon
palveluseteliä mikäli kotihoidon kriteerit täyttyvät.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista
apua selviytyäkseen päivittäisistä toimistaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on omia palveluasuntoja, joihin haetaan hakulomakkeella.
Asukkaat ohjautuvat palveluasumiseen asiakasohjauksen kautta. Hyvinvointiyhtymällä on myös yhdistyksiltä, säätiöiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankittuja ostopalvelu- ja palvelusetelipaikkoja.

Palveluseteliä käytetään vaihtoehtoisena palveluna tehostetussa palveluasumisessa, kun asiakas täyttää tehostetun palveluasumisen kriteerit. Asiakas voi tällöin saada tulosidonnaisen palvelusetelin ja hankkia palveluasumista Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hyväksymältä palveluntuottajalta. Palveluseteli on tulosidonnainen ja vastaa sisällöltään hyvinvointiyhtymän omaa palvelua.

 

Palveluasumisen yhteydenotot ja hakemukset 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Uudet asiakkaat
Asiakasohjaus Siiri
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
yhteydenotot PalveluSantran kautta
ma-pe klo 9-15
puh. 03 818 5555