Hyvä tietää

Tältä sivulta löytyvät keskeisimmät tiedot seuraavista asioista:

• Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
   ja oikeuksista
• Potilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista
• Hartolan vanhusneuvosto

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hartolan vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on viranomaisten, vanhusten ja
eläkeläisten sekä vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin.

Hartolan kunta
Kunnantalo
Kuninkaantie 16, 19600 Hartola
puh. (03) 843 20 (vaihde)