Palveluasuminen

 

Palveluasuminen on kodinomainen vaihtoehto silloin, kun ei pysty enää asumaan omassa kodissa palvelujen ja
tukitoimien turvin. Palveluasunnot ovat esteettömiä ja turvallisia.
Niissä on saatavissa hoivaa, hoitoa ja muita palveluita, tarvittaessa
vuorokauden ympäri.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaalle, jonka
toimintakyky on alentunut niin paljon, että hän tarvitsee jatkuvasti
apua selviytyäkseen päivittäisistä toimistaan.
Tuettu asuminen on tarkoitettu asukkaille, jotka eivät tarvitse
jatkuvaa apua esim. öiseen aikaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on omia tehostetun
palveluasumisen asuntoja, joihin haetaan hakulomakkeella.
Hakemukset käsittelee SAS-koordinaattorit, jotka selvittävät asiakkaan 
palvelutarpeen. Hyvinvointiyhtymällä on myös yhdistyksiltä, säätiöiltä 
ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankittuja ostopalvelu- ja palvelusetelipaikkoja.

Palveluseteliä käytetään vaihtoehtoisena palveluna tehostetussa
palveluasumisessa, kun asiakas täyttää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän
tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteerit. Asiakas voi tällöin
saada tulosidonnaisen palvelusetelin ja hankkia palveluasumista Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän hyväksymältä palveluntuottajalta. Palveluseteli on 
määrärahasidonnainen ja vastaa sisällöltään kunnallista palvelua.

   

Palveluasumisen yhteydenotot ja hakemukset 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Uudet asiakkaat
Asiakasohjaus Siiri
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
yhteydenotot PalveluSantran kautta
ma-pe klo 9-15
puh. 03 818 5555