Kotihoitopalvelut

Useimmat ikäihmiset haluavat asua
omassa kodissaan mahdollisimman 
pitkään. Tarvittaessa kotiin voi saada
kotihoitopalveluja, jotka helpottavat arjen
sujumista.

Kotipalvelu auttaa niitä, joiden
on vaikea selviytyä tavallisesta
arkielämästä kotona ilman apua.
Syynä voi olla sairaus, vamma tai muu
vastaava asia. Kotipalvelu avustaa
tehtävissä ja toiminnoissa, jotka
liittyvät asumiseen, henkilökohtaiseen
hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun
tavanomaiseen elämään.

Kotisairaanhoito auttaa henkilöitä, joiden yksilöllinen terveyden- ja sairaan-
hoito on tarkoituksenmukaista järjestää heidän omassa kodissaan.

Kotihoidossa on käytössä Palveluseteli. Asiakas voi saada palvelusetelin, joka
kelpaa osamaksuksi ostetuista kotihoitopalveluista. Palveluita voi hankkia
yksityiseltä yritykseltä tai kolmannensektorin palveluntuottajalta, jonka Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymä on hyväksynyt palveluseteliyrittäjäksi. Palveluseteliä
käytetään vaihtoehtoisena palveluna säännöllisen tai tilapäisavun tarpeessa
oleville asiakkaille, jotka täyttävät Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän
kotihoidon kriteerien mukaisen päivittäisen hoivan ja huolenpidon tarpeen. 
.