Hyvä tietää

 

Tältä sivulta löytyvät keskeisimmät tiedot
seuraavista asioista:
                                                                                           
• Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon                        
  asiakkaan  asemasta ja oikeuksista
• Potilaslaki eli laki potilaan asemasta
  ja oikeuksista
• Asikkalan kunnan vanhus- ja
  vammaisneuvosto

 

Asikkalan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on viranomaisten, vanhusten ja eläkeläisten
sekä vanhustyöjärjestöjen ja vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa
sekä vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.  

Asikkalan kunnan vanhus-ja vammaisneuvosto
www.asikkala.fi
PL 6,  Rusthollintie 2, 17201 Vääksy
puh. (03) 888 6111 (vaihde)
puh. 044 778 0253
sihteeri

Lisätietoa